Kurumsal Motivasyon

İş yerleri, çalışanların farkındalıklarını unuttukları, hengameyle geçen, mesai bitimini dört gözle beklediği yerler olmaya başladı. Çalışanlar zamanla motivasyonlarını kaybederken, kendilerini uğraştıkları konuya verimli olarak verememekte, çoğu hak ettiğini alamadığını, bir kısmı aslında daha çok çalışmasına rağmen diğerlerinden daha az takdir edildiğini düşünmektedir. İş yerleri, her geçen gün daha duygusuz, daha mekanik, çalışanların sosyal zekalarının körelmeye başladığı kurumlara dönüşmektedir.

 

Oysa ki daha farklı bir iş yaşamı mümkün.


Amacımız, çalışanların, kendilerine ve takım arkadaşlarına güven besledikleri, farkındalık ile karar aldıkları, yeteneklerini ortaya koymaktan çekinmedikleri, mesai sırasında hem çalışıp hem mutlu oldukları bir iş ortamının oluşmasına kanal olmaktır.

Bu eğitim;

 • Bireysel farkındalık ve iç gözlem
 • Motivasyonu yükseltebilme
 • Etkili iletişim
 • Öz güven ve öz saygının oluşturulması
 • Gerektiği zaman kontrolü alabilme ve kontrolü bırakabilme
 • Kriz anlarında soğuk kanlı olabilme
 • Bedeninin farkında olup, istediğinde gevşetebilme
 • Kaygıyı yeterli düzeyde tutabilme konularında yol göstericidir.

Gerekli yetilerin kazandırılması için,

 • yoga ve meditasyon
 • dans ve hareket terapisi
 • sanat terapisi
 • psikodrama
 • tai chi chuan

 
gibi tekniklerin ihtiyaca uygun şekilde kullanıldığı, eğlenirken  farkındalık geliştireceğimiz dinamik bir çalışma bizleri bekliyor. 

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!