Yaratıcı Drama

Henry Caldwell Cook’un sözleriyle, “Yaratıcı Drama, katılanları hayal etmeleri ve deneyimlerini ortaya koymak için bir lider tarafından yönlendirilen, ön hazırlık süreci olmayan, doğaçlama ve spontanlığa dayalı bir drama formudur.” 
 
Yaratıcı drama, çocukların aşina olduğu yaratıcı oyunları merkezine alır ve bunu tiyatro teknikleri ile harmanlayarak geliştirir. 


 


Yaratıcı Dramanın Belirgin Özellikleri

 • Y.D. bir grup etkinliğidir.
 • Y.D. merkezine katılımcıları alır ve onların deneyimleri ile şekillenir.
 • Y.D. canlandırmaya odaklanır. Bu odaklanma kurguya, spontaniteye, doğaçlamaya ve rol almaya dayanır.
 • Y.D. çalışmaları için, oturumlarda yaşanılan “an” en önemli andır.
 • Katılımcının geçmişinden getirdiği sorun oluşturan izlerin süreç için önemi yoktur.
 • Y.D. ürün oluşturulma sürecinde yaşananlar, ürünün kendisi kadar değerlidir.
 • Y.D. yetkin bir eğitmen ile birlikte yürütülür.

Yaratıcı Dramanın Amaçları

 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek.
 • Kendini tanıma ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirmek.
 • Demokratik davranış geliştirme.
 • Estetik davranışlar geliştirmek.
 • İşbirliği yapabilme becerisi geliştirmek.
 • Özgün düşünebilme becerisi geliştirmek.
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşaltılması ve kontrolü. 
 • Sözel veya beden diliyle ifade becerisi geliştirmek.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!